Basisonderwijs

Aanmelding door school

De Praktijk voor PPZ biedt Onderwijsondersteuning.
Leerkrachten en Intern Begeleiders die advies nodig hebben voor de begeleiding van een kind op school, kunnen – in overleg met de ouders – aanmelden bij de Praktijk voor PPZ.  De school kan hiervoor de eigen dossiergegevens gebruiken, of het groeidocument dat men heeft ingevuld (ook voor het verstrekken van deze gegevens is toestemming van de ouders vereist).
Zowel m.b.t. vragen rond de leerontwikkeling als rond gedrag is alle deskundigheid aanwezig. Voor de tarieven geldt een kortingsysteem met hoge kortingen bij een contract met het schoolbestuur voor een aanzienlijke bulk aan uren. Het tarief voor losse uren bedraagt 105,– euro per uur.
De korting geldt ook voor zorgarrangementen die in het kader van Passend Onderwijs worden ingezet. Voor de mogelijkheden m.b.t. zorgarrangementen kan via mail contact opgenomen worden.

Gecombineerd onderzoek en begeleiding in het kader van GGZ en onderwijsadvisering

Ook als de gesignaleerde knelpunten via het CJG of verwijsbrief van de huisarts gedeeltelijk onder de vergoeding van de gemeente opgepakt kunnen worden, dan kan de school als (mede)aanmelder bij de Praktijk voor PPZ onderzoek aanvragen. Er zal dan in overleg met de schoolconsulent een plan van aanpak voor diagnostiek en/of behandeling/begeleiding worden opgesteld waarbij het GGZ-deel naar de gemeente wordt gestuurd voor de beschikking.
Als een deel van de vragen vanuit school dus onder de GGZ thuishoren en in beginsel door de gemeente wordt vergoed, en een ander deel niet, dan wordt na overleg het onderzoek geïntegreerd uitgevoerd en het deel van de kosten dat niet onder de GGZ valt, wordt dan door de school vergoed.  De afspraken kunnen op school of in de Praktijkruimte in Zeist worden gepland, afhankelijk van wat de voorkeur heeft of praktischer is.

Dit betekent voor kind, ouder(s) en school dat door één hulpverlener alle benodigde deskundigheid wordt geboden en een geïntegreerd advies gegeven wordt, terwijl niet ten onrechte alle kosten bij school/schoolbestuur terecht komen.
Uiteraard is bij elke stap toestemming van de ouder(s) vereist.