Hoogbegaafdheid

Wanneer sprake is van een hulpvraag èn hoogbegaafdheid dan is een aangepaste begeleiding gewenst.
Voor alle kinderen geldt dat zij met diverse problemen te maken kunnen krijgen, hierin vormt een hoogbegaafd kind geen uitzondering. Wel kan een (extreem) hoge intelligentie een extra complicerende factor vormen.
Ook kunnen op school problemen ontstaan omdat het reguliere onderwijsaanbod en de benadering van het kind te weinig aansluiten bij (de onderwijsbehoeften van) het kind. Daarom vraagt de problematiek van kinderen met een hoge intelligentie een aangepaste benadering. Bij aanmelding wordt besproken welke rol een (vermoeden van) hoge intelligentie/ begaafdheid speelt bij de knelpunten die zich voordoen en welke overige factoren mogelijk aan de orde zijn. Van daaruit wordt een vervolgstap afgesproken om (eventueel na diagnostiek) de meest passende ondersteuning te bieden.