Jongeren

Vragen

Als je in de pubertijd bent, kan het zijn dat je “niet goed in je vel” zit. Meestal is dit van tijdelijke aard, soms duurt het langer of komt je probleem herhaaldelijk terug.
Veel jongeren kunnen met ouders, leeftijdsgenoten of anderen in hun omgeving hun problemen oplossen, maar dat geldt niet voor iedereen en niet voor alle soorten problemen. Aarzel niet om advies in te winnen bij de huisarts over de mogelijkheden.

Wat

Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of het om problemen gaat die “vanzelf” weer over gaan, of juist om iets waar professionele hulp bij nodig is. Dan is het goed om de huisarts te vragen om een doorverwijzing, zodat een professional kan beoordelen welke zorg nodig is. Dit kan leiden tot eenmalig advies, of langer durende behandeling/begeleiding van de jeugdige zelf, of via ondersteuning aan de ouders. Soms wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder.

Hoe

Door goed te analyseren wat de knelpunten zijn en de ontwikkeling vanaf jonge leeftijd in kaart te brengen, kan beoordeeld worden welke interventie nodig is. Daarbij wordt ook vaak informatie gevraagd van mensen in je omgeving, maar alleen met jou toestemming. Zij kunnen als informant een belangrijke bijdrage leveren; naast je ouders is dat bijvoorbeeld je mentor.

Vanaf 16 jaar beslist je formeel zelf over het aangaan van behandeling, maar het is van belang dat ouders betrokken zijn bij hun kind. Ouders zien hun kind geleidelijk steeds zelfstandiger functioneren, waarbij zij meer op afstand ondersteuning bieden. Dit losmakingsproces kan op zichzelf al knelpunten geven; in dat geval kan dit een aandachtspunt van de behandeling worden. Als je jezelf liever zonder je ouders aanmeldt, dan kan dat en wordt dit aspect met je besproken.

In principe is behandeling kosteloos voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente moet de voorgestelde begeleiding wel goedkeuren. Dit wordt allemaal tijdens de eerste afspraak met je besproken.