Nieuwkomers

Ik heb enkele jaren ervaring met nieuwkomers die nog maar kort in Nederland zijn en vaak in een nieuwkomersklas op school zitten. Gezien hun achtergrond kan er sprake zijn van complexe problematiek.  Als de (sociale) ontwikkeling minder goed op gang komt dan verwacht wordt, dan kan diagnostisch onderzoek zicht geven op de oorzaak en op de benodigde hulp.

Kinderen van statushouders, d.w.z. die als vluchteling erkend zijn, vallen onder de gemeentelijke regelingen waar alle kinderen in Nederland en hun ouders gebruik van kunnen maken.  Dit betekent dat deze kinderen voor Jeugd GGZ kunnen worden aangemeld met een beschikking van het wijkteam of een verwijsbrief van de huisarts. Onderzoek en hulp zijn dan kosteloos voor de ouders en de school.