Transformatie Jeugdhulp

Vanuit de expertise in de jeugd-GGZ, jeugdhulpverlening, schoolbegeleiding, en contacten met ouders en jeugdigen rond gesignaleerde knelpunten biedt mijn praktijk  advies aan gemeenten (of gemeenschappelijke regeling van gemeenten).   Ook wordt procesmanagement ten aanzien van de transformatie jeugdhulp geboden t.b.v. de samenwerkende gemeenten.

Het realiseren van de gewenste Transformatieagenda Jeugdhulp vraagt kennis van zaken m.b.t. de inhoud, en vanuit de ruime ervaring met de sector biedt mijn praktijk concrete regie en sturing in deze processen.  Vanuit de praktijk voor PPZ ben ik als transformatieregisseur / procesmanager  in de provincies Utrecht, Gelderland en een deel van Noord-Holland inzetbaar.