Ouderlijk Gezag

Het is wettelijk verplicht om schriftelijke toestemming van beide gezagsdragende ouders in het dossier van het kind op te nemen, met een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs).

Deze toestemming is m.b.t. het intakegesprek aan het eind van de aanmeldingsvragenlijst opgenomen. Ook staat hier de mogelijkheid om toestemming te geven voor het opnemen van contact met relevante instanties, maar dit wordt altijd pas na het intakegesprek uitgevoerd.

Als nadere diagnostiek/onderzoek nodig is dan wordt hiervoor afzonderlijk toestemming gevraagd.

Specifieke situaties

Als de ouders bij de geboorte van het kind gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan hebben beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Zo niet, dan ligt dat anders: dan heeft de moeder het ouderlijk gezag tenzij de vader (met toestemming van de moeder) het kind erkent en bij de rechtbank het ouderlijk gezag aanvraagt.

Bij scheiding houden beide ouders het ouderlijk gezag, tenzij de rechter één van beide ouders het ouderlijk gezag ontneemt bij de scheiding of later. Bij de aanmelding moet u dan een kopie van de uitspraak van de rechter meesturen.