Ouders

Vragen

Veel ouders hebben vragen over de ontwikkeling van hun kind. Soms bestaat al lang het gevoel dat er iets aan de hand is, soms ontstaan plotseling knelpunten terwijl de ouders zich niet eerder zorgen hebben gemaakt.

Wat

Kinderen groeien en ontwikkelen zich, het is niet gemakkelijk om te beoordelen of het om problemen gaat die “vanzelf” weer over gaan, of juist om iets waar professionele hulp bij nodig is. Dan is het goed om de huisarts te vragen om een doorverwijzing, zodat een professional kan beoordelen wat het kind nodig heeft. Dit kan leiden tot eenmalig advies, of langer durende behandeling/begeleiding van het kind zelf, of via ondersteuning aan de ouders. Soms wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder.

Hoe

Door goed te analyseren wat de knelpunten zijn en de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen, kan beoordeeld worden welke interventie nodig is. Daarbij wordt ook, afhankelijk van de leeftijd, goed naar het kind zelf geluisterd. Het is van groot belang dat ook het kind zelf meegenomen wordt ik de onderkenning van de problematiek. Andere relevante mensen uit de omgeving van het kind kunnen (na toestemming van de cliënt) als informant een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld de leerkracht of mentor.

Vanaf 16 jaar beslist het kind formeel zelf over het aangaan van behandeling, maar het is uiteraard van belang dat ouders zich betrokken weten bij hun kind. Ouders zien hun kind geleidelijk steeds zelfstandiger functioneren, waarbij zij meer op afstand ondersteuning bieden. Dit losmakingsproces kan op zichzelf al knelpunten geven; in dat geval kan dit een aandachtspunt van de behandeling worden.