Registraties en kwalificaties

Drs. Marian van der Kaaij heeft de volgende registraties:

BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog (herregistratie tot 2021) ; onder registratienummer 890 492 96 225.

BIG-registratie Klinische Psycholoog (herregistratie tot 2021); idem.

NVO Orthopedagoog-Generalist.

Specialist in Gifted Education,  CBO (Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek) te Nijmegen.

De BIG registraties gelden als eis voor vergoeding van gespecialiseerde Jeugd-GGZ bij (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis, deze registraties zijn van belang als er ernstige gedragsproblemen zijn en diagnostiek vereist is om duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaak daarvan.

Andere diploma’s en certificaten m.b.t. nascholing e.d. zijn bijvoorbeeld de opleiding cognitieve (gedrags)therapie en RET; Specialist in Gifted Education (voor hoogbegaafden) en EMDR-basisopleiding en EMDR voor pre-verbaal trauma.

Lidmaatschap van de beroepsvereniging LVVP te Utrecht garandeert de kwaliteit en professionaliteit van de zorg, onder meer door de 5-jaarlijkse LVVP-visitatie van de praktijk (visitatie 2013: goedgekeurd; volgende visitatie is in 2018)..

Ook het klachtrecht is bij deze beroepsvereniging vastgelegd in een onafhankelijke klachtenprocedure:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

De praktijk heeft daarnaast een kwaliteitsstatuut dat u kunt inzien via de link