Schoolbegeleiding bao

Algemeen

Vanuit de Praktijk voor PPZ wordt begeleiding geboden bij knelpunten in de ontwikkeling van kinderen, zowel vanuit aanmelding door de ouders, als door school.  De Praktijk heeft met name ervaring met kinderen in de basisschoolleeftijd.  Allerlei vragen kunnen daarbij aan de orde zijn: m.b.t. de ontwikkeling van het kind op het gebied van gedrag maar ook op het gebied van het leerproces.

Aanmelding door school

Ten allen tijde kan de school het initiatief nemen voor een consult, observatie of onderzoek als er vragen zijn rond de ontwikkeling van een kind, mits de ouders daarvoor toestemming geven.  Ook wanneer de gemeente de kosten gedeeltelijk vergoed (onder de noemer GGZ), maar aanvullende vragen aan de orde zijn die niet onder de GGZ-vergoeding vallen, kan onderzoek en begeleiding geïntegreerd uitgevoerd worden vanwege de aanwezige expertise op beide terreinen. De facturen worden dan gesplitst.

Contact

Overleg over de mogelijkheden kan altijd vooraf, door de vragen over de ontwikkeling van het kind telefonisch te beschrijven. Dan krijgt u zicht op de beste route om een optimale aanpak te realiseren, waarbij de kosten op de juiste plek in rekening gebracht worden.  Zie hiervoor de contactgegevens op deze website.