Tarieven

 

De NIET door de gemeente bekostigde zorg

De Jeugd GGZ (0 tot 18 jaar) is vanaf 1 januari 2015 net als alle andere Jeugdhulp de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin de jeugdige woont/ ingeschreven staat. Om daarvoor in aanmerking te komen is verwijzing door huisarts of CJG vereist.

Wanneer u geen verwijzing en/of geen bemoeienis door het CJG wenst, kunt u zich aanmelden voor hulp zonder vergoeding. De Praktijk voor PPZ  biedt hulp die NIET valt onder de vergoedingsregeling van de gemeente.  Bij twijfel is  overleg en/of een oriënterend gesprek mogelijk.

Particulier bekostigde hulp

Als diagnostiek en/of behandeling gewenst is die niet onder de verantwoordelijkheid en vergoeding van de gemeente  valt, of als u liever aanmeldt voor diagnostiek/behandeling zonder goedkeuring van de gemeente of verwijzing van de huisarts te vragen, dan kunt u oriënterend contact opnemen via info@praktijk-ppz.nl.

Globaal kunt u uitgaan van het volgende: voor diagnostiek geldt een standaardbedrag, bijvoorbeeld voor intelligentieonderzoek met observatie wordt 595,– euro in rekening gebracht (gesprek vooraf met de ouders, onderzoek/observatie inclusief gesprek met het kind, bespreking van alle onderzoeksresultaten en  schriftelijke verslaglegging van het geheel).

Intelligentieonderzoek “sec” kan aangevraagd worden voor 395,– euro. Dit is bijvoorbeeld voor kinderen die in aanmerking willen komen voor een Plusklas waar een intelligentieonderzoek wordt gevraagd om toegelaten te kunnen worden. Bij een dergelijk onderzoek vinden geen gesprekken vooraf en achteraf plaats.

Begeleiding volgens uurtarief

Begeleiding van ouders en/of jeugdige wordt gefactureerd op basis van een uurtarief waarbij geldt: 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd.  Het tarief vanaf april 2018 is 95,00 euro per uur.

Ondersteuning op school

Het tarief voor leerkracht/schoolbegeleiding is 105,– euro per uur waarbij voor scholen aanzienlijke kortingen gelden wanneer een contract voor meerdere uren wordt afgesloten, of een zorgarrangement wordt afgesproken.