Voortgezet Onderwijs

Voor jeugdigen die op het Voortgezet Onderwijs zitten biedt de Praktijk individuele begeleiding.
Overleg met school is mogelijk indien de jeugdige daarvoor toestemming geeft.
Vanuit de school kan altijd overlegt worden over de mogelijkheden, zonder de naam van het kind te noemen. Dan kunnen de diverse opties besproken worden, al dan niet leidend tot een aanmelding van het kind bij de Praktijk.