Openingstijden/praktijkdagen/wachttijd

De Praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Als u een email-bericht stuurt of de voicemail inspreekt, dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. In het algemeen is dat binnen 24 uur.

De Praktijk is ‘s avonds en in de weekenden niet bereikbaar. Wanneer sprake is van een crisissituatie dan kunt u via de huisarts terecht bij de crisisdienst.

In alle schoolvakanties is de Praktijk gesloten, dan kunnen cliënten die reeds in behandeling of begeleiding zijn bij de Praktijk, voor urgente vragen via de telefoonbeantwoorder de contactgegevens van de vervanger verkrijgen.

De wachttijd voor het eerste gesprek (intake) is twee weken, gerekend vanaf het moment dat de ondertekende aanmeldingsformulieren (en de verwijsbrief) ontvangen zijn. De behandeling (of diagnostiek, als dat nodig is) kan vervolgens starten binnen twee weken na het intakegesprek.

Als diagnostiek nodig is dan is de wachttijd daarvoor eveneens binnen twee weken na de intake. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de agenda van de cliënt.