Opvoedondersteuning/behandeling/begeleiding en diagnostiek

Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor alle vergoede jeugdhulp bij de gemeente.
Dit betekent dat jeugdigen t/m 17 jaar en hun ouders zich bij de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) melden met hun hulpvraag.

Ook een school kan de ouders adviseren om zich aan te melden, maar dit is geen officiële verwijzing; de ouders kunnen in dat geval aan de huisarts of CJG een verwijzing/indicatie voor jeugdhulp vragen.

De ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen en een gratis telefonisch consult vragen (via mail of voicemail).

Wanneer sprake is van een hulpvraag die niet valt onder de vergoedingsregeling van de gemeente, dan kan rechtstreeks worden aangemeld bij de Praktijk voor PPZ.

Na het eerste telefonisch contact besluiten de ouders of zij tot een officiële aanmelding overgaan, en dan wordt vanuit de Praktijk voor PPZ een traject ingezet.

Het CJG heeft overzicht over alle vormen van jeugdhulp en andere vormen van zorg en ondersteuning, ook eventueel voor de ouders zelf met bijkomende problemen of knelpunten, als dat nodig is.

De praktijk heeft in 2019 geen contract met de gemeente zodat de ouders ofwel via PGB ofwel als “zelfbetaler” de facturen betalen.

De praktijk voor PPZ biedt ook particulier vergoede zorg  (die niet onder de vergoedingsregeling van de gemeente valt), bijvoorbeeld een persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek t.b.v. toelating tot een Plusklas voor hoogbegaafden.  Een intelligentieonderzoek “sec” kost 399,– (zie tarieven).