Opvoedondersteuning en diagnostiek zonder verwijzing/vergoeding

Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor alle vergoede jeugdhulp bij de gemeente.
Dit betekent dat jeugdigen t/m 17 jaar en hun ouders zich bij de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) melden met hun hulpvraag.

Wanneer sprake is van een hulpvraag die niet valt onder de vergoedingsregeling van de gemeente, dan kan worden verwezen naar de Praktijk voor PPZ.

Ook een school kan de ouders adviseren om zich aan te melden, maar dit is geen officiële verwijzing; de ouders kunnen in dat geval aan de huisarts een verwijzing vragen.

De ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen en een gratis eerste afspraak maken.
Na het kennismakingsgesprek besluiten de ouders tot een officiële aanmelding en wordt dan vanuit de Oraktijk voor PPZ een traject ingezet voor zorg die niet vergoed wordt, dat wil zeggen: hulp die niet onder de Geestelijke Gezondheidszorg valt.

Het CJG heeft overzicht over alle vormen van jeugdhulp en andere vormen van zorg en ondersteuning, ook voor de ouders zelf met bijkomende problemen of knelpunten, als dat nodig is.

De Huisarts kan ook verwijzen naar de Praktijk voor PPZ.

De praktijk voor PPZ biedt dus particulier vergoede zorg  bijvoorbeeld een persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek t.b.v. toelating tot een Plusklas voor hoogbegaafden.  Een intelligentieonderzoek “sec” kost 395,– (zie tarieven).